Dla Rodziców

Informacje dla Rodziców - organizacja roku szkolnego, klasyfikacja

TERMINARZ WYWIADÓWEK I KONSULTACJI:

1.    Spotkanie z wychowawcą klasy:                                               20.09. 2017r  środa

2.    Konsultacje indywidualne dla rodziców:                                    18.10. 2017r  środa

3.    Konsultacje indywidualne dla rodziców:                                    14.11. 2017r  wtorek

4.    Wywiadówka:                                                                            19.12. 2017r  wtorek

5.    Wywiadówka:                                                                            10.01. 2018r  środa

6.    Wywiadówka:                                                                            22.03. 2018r  czwartek

7.    Wywiadówka:                                                                            17.05. 2018r  czwartek

 

 

*  wywiadówki- początek: godz.17.00,    konsultacje w godz.16.30-17.30

 

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

   Rozpoczęcie roku szkolnego:                                                 4 września 2017r

   Ślubowanie klas pierwszych Technikum i BS:                  28 września 2017r

   Wycieczka szkoleniowo-integracyjna SU:                  do 27 października 2017r

   Zimowa przerwa świąteczna:                                            23 -31 grudnia 2017r

   Ferie zimowe:                                                                   15–26 stycznia 2018r

   Wiosenna przerwa świąteczna:                               29 marca–3 kwietnia 2018r

 

   Zakończenie roku szkolnego:  

          w klasach maturalnych:                                                           27.04.2018r 

          w klasach programowo najwyższych  BS :                             22.06.2018r

          w  pozostałych klasach:                                                           22.06.2018r

 

 

             DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO_WYCHOWAWCZYCH

  •  30 kwietnia 2018r (do odpracowania w sobotę  24 marca    2018 r )   
  •    2 maja       2018r (do odpracowania w sobotę    7 kwietnia 2018 r )
  •    1 czerwca 2018r (do odpracowania w sobotę  21 kwietnia 2018 r )
  •    dni wolne z tytułu organizacji matur i egzaminów zawodowych:

            11 stycznia 2018r,  4,7,8  maja 2018r  oraz  19,20 czerwca  2018r

 

 

 

 

KLASYFIKACJA

SEMESTR I

 

Powiadomienie ucznia, rodziców              w klasach maturalnych - do 14.11.2017r

o zagrożeniu oceną niedostateczną          

lub nieklasyfikowaniem na I semestr        w pozostałych klasach  - do 19.12.2017r

 

 

Wystawienie ocen semestralnych:          w klasach maturalnych   - do 15.12.2017r

                                                                w pozostałych klasach    - do 05. 01.2018r

 

    SEMESTR II

Powiadomienie ucznia, rodziców                w klasach maturalnych-do 22.03.2018r

o zagrożeniu oceną niedostateczną           w pozostałych klasach -do 17.05.2018r

lub nieklasyfikowaniem na koniec                        

roku szkolnego                                                         

    

 

Wystawienie ocen końcoworocznych         w klasach maturalnych- do 20.04.2018r   

                                                                   w pozostałych klasach - do 15.06.2018r

 

 

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku 2017/2018

               (tel. /71/798-69-07, wew.140 )

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

pedagog

7.30-13.00

11.15-15.00

7.30-13.00

11.15-15.00

8.30-14.00

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

NORDEA BANK SA

84 1440 1156 0000 0000 1518 1427

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu
    53-235 Wrocław ul. Grabiszyńska 236
  • 717986907

Galeria zdjęć